WP_20170510_08_05_51_Pro
WP_20170510_08_07_34_Pro
WP_20170510_08_07_46_Pro
WP_20170510_08_08_58_Pro
WP_20170510_08_09_27_Pro
WP_20170510_08_08_02_Pro

Samorządowe Przedszkole 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22
tel: 12-414 37 42
e-mail:  p124@enic.pl

Opłata za przedszkole

Dane do przelewu.

Numer rachunku odbiorcy :                        56 1020 2892 0000 5902 0590 4463

Odbiorca:                                                         Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

                                                                           Samorządowe Przedszkole Nr 124

                                                                           ul. Zwycięstwa 22

                                                                           31-563 Kraków

Zleceniodawca:                                              Imię i nazwisko dziecka

                                                                           adres zamieszkania dziecka

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                              2022-01-05
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2021-12
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 90,00 zł
000003 162,00 zł
000004 162,00 zł
000005 54,00 zł
000007 0,00 zł
000008 81,00 zł
000009 0,00 zł
000010 126,00 zł
000011 0,00 zł
000012 108,00 zł
000013 0,00 zł
000016 171,00 zł
000018 126,00 zł
000021 34,00 zł
000023 36,00 zł
000024 153,00 zł
000026 81,00 zł
000027 162,00 zł
000028 23,00 zł
000032 44,00 zł
000033 63,00 zł
000040 63,00 zł
000041 90,00 zł
000043 0,00 zł
000048 83,00 zł
000055 108,00 zł
000057 54,00 zł
000062 69,00 zł
000064 151,00 zł
000065 108,00 zł
000068 117,00 zł
000069 54,00 zł
000070 212,00 zł
000071 45,00 zł
000072 51,00 zł
000075 6,00 zł
000076 63,00 zł
000081 109,00 zł
000084 59,00 zł
000085 158,00 zł
000087 72,00 zł
000088 63,00 zł
000089 27,00 zł
000090 103,00 zł
000094 135,00 zł
000098 104,50 zł
000106 144,00 zł
000109 149,00 zł
000110 193,00 zł
000111 144,00 zł
000112 108,00 zł
000114 18,00 zł
000115 90,00 zł
000116 49,00 zł
000118 72,00 zł
000121 63,00 zł
000127 117,00 zł
000139 37,00 zł
000140 86,00 zł
000141 0,00 zł
000142 144,00 zł
000143 24,00 zł
000147 174,00 zł
000151 112,00 zł
000152 82,00 zł
000153 48,00 zł
000154 115,00 zł
000156 61,00 zł
000157 23,00 zł
000158 100,00 zł
000161 172,00 zł
000162 22,00 zł
000163 124,00 zł
000164 104,50 zł
000166 145,00 zł
000167 0,00 zł
000168 200,00 zł
000169 0,00 zł
000170 11,00 zł
000171 44,00 zł
000172 81,00 zł
000173 51,00 zł
000174 190,00 zł
000175 48,00 zł
000176 75,00 zł
000177 0,00 zł
000179 109,00 zł
000196 0,00 zł
000197 93,00 zł
000198 198,00 zł
000199 70,00 zł
000200 96,00 zł
000201 103,00 zł
000202 95,50 zł
000203 265,00 zł
000204 35,00 zł
000205 200,00 zł
000206 45,00 zł
000207 23,00 zł
000208 192,00 zł
000209 10,50 zł
000210 0,00 zł
000211 116,00 zł
000212 110,00 zł
000215 95,00 zł
000216 126,00 zł
000217 126,00 zł
000218 138,00 zł
000219 170,00 zł
000220 81,00 zł
000221 15,00 zł
000222 144,00 zł
000223 173,00 zł
000224 129,00 zł
000225 158,00 zł
000226 127,00 zł
000227 73,00 zł
000229 148,00 zł
000230 134,50 zł
000231 60,00 zł
000232 141,00 zł
000233 95,00 zł
000234 195,00 zł
000236 142,00 zł

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                                  2021-12-02
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty
placówki P124 za okres 2021-11
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001  
000002 171,00 zł
000003 180,00 zł
000004 180,00 zł
000005 90,00 zł
000007  
000008 180,00 zł
000009 245,00 zł
000010 99,00 zł
000011  
000012 81,00 zł
000013  
000016 238,00 zł
000018 171,00 zł
000021 135,00 zł
000023 126,00 zł
000024 126,00 zł
000026 117,00 zł
000027 126,00 zł
000028 183,00 zł
000032 78,00 zł
000033 90,00 zł
000040 144,00 zł
000041 171,00 zł
000043 32,00 zł
000048 125,50 zł
000055 144,00 zł
000057 153,00 zł
000062 206,00 zł
000064 181,00 zł
000065 162,00 zł
000068 162,00 zł
000069 144,00 zł
000070 223,00 zł
000071 18,00 zł
000072 210,00 zł
000075 127,00 zł
000076 81,00 zł
000081 101,00 zł
000084 170,00 zł
000085 227,00 zł
000087 162,00 zł
000088 153,00 zł
000089 63,00 zł
000090 192,00 zł
000094 171,00 zł
000098 184,00 zł
000106 108,00 zł
000109 182,00 zł
000110 489,00 zł
000111 162,00 zł
000112 99,00 zł
000114 297,00 zł
000115 171,00 zł
000116 205,00 zł
000118 135,00 zł
000121 90,00 zł
000127 135,00 zł
000139 119,00 zł
000140 213,00 zł
000141  
000142 196,00 zł
000143 159,00 zł
000147 254,00 zł
000151 202,00 zł
000152 43,00 zł
000153 159,00 zł
000154 91,00 zł
000156 226,00 zł
000157 143,00 zł
000158 124,00 zł
000161 203,00 zł
000162 116,00 zł
000163 166,00 zł
000164 186,00 zł
000166 216,00 zł
000167 123,50 zł
000168 209,00 zł
000169  
000170 22,00 zł
000171 95,00 zł
000172 153,00 zł
000173 211,00 zł
000174 155,00 zł
000175 150,00 zł
000176 126,00 zł
000177  
000179 200,00 zł
000196 442,00 zł
000197 177,00 zł
000198 180,00 zł
000199 309,00 zł
000200 213,00 zł
000201 179,00 zł
000202 147,50 zł
000203 238,00 zł
000204 100,00 zł
000205 249,00 zł
000206 153,00 zł
000207 114,00 zł
000208 252,00 zł
000209 74,00 zł
000210  
000211 65,00 zł
000212 165,00 zł
000215 143,00 zł
000216 205,00 zł
000217 205,00 zł
000218 219,00 zł
000219 146,00 zł
000220 212,00 zł
000221 83,00 zł
000222 136,00 zł
000223 220,00 zł
000224 134,50 zł
000225 168,00 zł
000226 210,00 zł
000227 170,00 zł
000229 226,00 zł
000230 171,50 zł
000231 179,00 zł
000232 451,00 zł
000233 222,00 zł
000234 122,00 zł
000236 186,00 zł

 

Płatność za miesiąc październik 2021

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                           2021-11-02
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2021-10
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 144,00 zł
000003 189,00 zł
000004 189,00 zł
000005 135,00 zł
000007 0,00 zł
000008 153,00 zł
000009 111,00 zł
000010 180,00 zł
000011 0,00 zł
000012 171,00 zł
000013 0,00 zł
000016 248,00 zł
000018 180,00 zł
000021 168,00 zł
000023 161,00 zł
000024 117,00 zł
000026 117,00 zł
000027 171,00 zł
000028 126,00 zł
000032 123,00 zł
000033 126,00 zł
000040 99,00 zł
000041 162,00 zł
000043 86,00 zł
000048 200,00 zł
000055 189,00 zł
000057 171,00 zł
000062 126,00 zł
000064 223,00 zł
000065 171,00 zł
000068 171,00 zł
000069 153,00 zł
000070 235,00 zł
000071 80,00 zł
000072 22,00 zł
000075 171,00 zł
000076 90,00 zł
000081 180,00 zł
000084 214,00 zł
000085 216,00 zł
000087 133,00 zł
000088 90,00 zł
000089 162,00 zł
000090 175,00 zł
000094 189,00 zł
000098 229,50 zł
000106 189,00 zł
000109 161,00 zł
000110 247,00 zł
000111 72,00 zł
000112 126,00 zł
000114 171,00 zł
000115 180,00 zł
000116 232,00 zł
000118 135,00 zł
000121 162,00 zł
000127 135,00 zł
000139 117,00 zł
000140 201,00 zł
000141 0,00 zł
000142 160,00 zł
000143 91,00 zł
000147 163,00 zł
000151 186,00 zł
000152 176,00 zł
000153 101,00 zł
000154 100,00 zł
000156 229,50 zł
000157 119,00 zł
000158 132,00 zł
000161 175,00 zł
000162 68,00 zł
000163 152,00 zł
000164 198,00 zł
000166 155,00 zł
000167 145,50 zł
000168 237,00 zł
000169 0,00 zł
000170 43,00 zł
000171 115,00 zł
000172 189,00 zł
000173 113,00 zł
000174 192,00 zł
000175 127,00 zł
000176 163,00 zł
000177 0,00 zł
000179 157,00 zł
000196 232,00 zł
000197 144,00 zł
000198 189,00 zł
000199 221,00 zł
000200 190,00 zł
000201 277,00 zł
000202 152,00 zł
000203 224,00 zł
000204 215,00 zł
000205 254,00 zł
000206 162,00 zł
000207 124,00 zł
000208 270,00 zł
000209 82,50 zł
000210 20,50 zł
000211 141,00 zł
000212 108,00 zł
000215 230,00 zł
000216 200,00 zł
000217 200,00 zł
000218 174,00 zł
000219 37,00 zł
000220 217,00 zł
000221 32,00 zł
000222 169,00 zł
000223 159,00 zł
000224 63,00 zł
000225 221,00 zł
000226 237,00 zł
000227 229,00 zł
000229 247,00 zł
000230 210,00 zł
000231 187,00 zł
000232 197,00 zł
000233 104,00 zł
000234 244,00 zł
000236 244,00 zł

 

Płatność za miesiąc wrzesień 2021

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                                     2021-10-01                                                                      
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2021-09
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 153,00 zł
000003 198,00 zł
000004 198,00 zł
000005 198,00 zł
000007 0,00 zł
000008 189,00 zł
000009 76,00 zł
000010 159,00 zł
000011 0,00 zł
000012 198,00 zł
000013 0,00 zł
000016 186,00 zł
000018 143,00 zł
000021 82,00 zł
000023 0,00 zł
000024 97,00 zł
000026 101,00 zł
000027 174,00 zł
000028 131,00 zł
000032 155,00 zł
000033 162,00 zł
000040 90,00 zł
000041 180,00 zł
000043 87,00 zł
000048 221,50 zł
000055 144,00 zł
000057 81,50 zł
000062 207,00 zł
000064 262,00 zł
000065 79,00 zł
000068 9,00 zł
000069 117,00 zł
000070 258,00 zł
000075 45,00 zł
000076 36,00 zł
000081 10,00 zł
000084 135,00 zł
000085 215,00 zł
000088 144,00 zł
000089 108,00 zł
000090 140,00 zł
000094 129,00 zł
000098 234,00 zł
000106 189,00 zł
000109 217,00 zł
000110 268,00 zł
000111 144,00 zł
000112 189,00 zł
000114 133,00 zł
000115 180,00 zł
000116 154,00 zł
000118 99,00 zł
000121 90,00 zł
000127 171,00 zł
000139 177,00 zł
000140 220,50 zł
000141 0,00 zł
000142 184,00 zł
000143 145,00 zł
000147 202,00 zł
000151 242,00 zł
000152 104,00 zł
000153 92,00 zł
000154 0,00 zł
000156 126,50 zł
000157 109,00 zł
000158 215,00 zł
000161 29,00 zł
000162 61,00 zł
000163 185,00 zł
000164 230,00 zł
000166 150,00 zł
000167 93,50 zł
000168 225,00 zł
000169 89,00 zł
000170 88,00 zł
000171 0,00 zł
000172 198,00 zł
000173 38,00 zł
000174 193,00 zł
000175 112,00 zł
000176 2,00 zł
000177 188,00 zł
000179 220,00 zł
000196 212,00 zł
000197 207,00 zł
000198 198,00 zł
000199 238,00 zł
000200 179,00 zł
000201 220,00 zł
000202 211,00 zł
000203 187,00 zł
000204 165,00 zł
000205 193,00 zł
000206 126,00 zł
000207 131,00 zł
000208 287,00 zł
000209 41,50 zł
000210 31,00 zł
000211 78,00 zł
000212 206,00 zł
000215 257,00 zł
000216 246,00 zł
000217 246,00 zł
000218 217,00 zł
000219 94,00 zł
000220 238,00 zł
000221 35,00 zł
000222 192,00 zł
000223 205,00 zł
000224 32,50 zł
000225 134,00 zł
000226 101,00 zł
000227 189,00 zł
000229 166,00 zł
000230 223,00 zł
000231 155,00 zł
000232 148,00 zł
000233 160,00 zł
000234 137,00 zł
000236 178,00 zł

 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22

tel:
12-414 37 42

e-mail: p124@enic.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.