WP_20170510_08_05_51_Pro
WP_20170510_08_07_34_Pro
WP_20170510_08_07_46_Pro
WP_20170510_08_08_58_Pro
WP_20170510_08_09_27_Pro
WP_20170510_08_08_02_Pro

Samorządowe Przedszkole 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22
tel: 12-414 37 42
e-mail:  p124@mjo.krakow.pl

Opłata za przedszkole

Dane do przelewu.

Numer rachunku odbiorcy :                        56 1020 2892 0000 5902 0590 4463

Odbiorca:                                                         Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

                                                                           Samorządowe Przedszkole Nr 124

                                                                           ul. Zwycięstwa 22

                                                                           31-563 Kraków

Zleceniodawca:                                              Imię i nazwisko dziecka

                                                                           adres zamieszkania dziecka

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty  w Krakowie , ul. Ułanów 9a  2022-07-04

zestawienie imienne kwot do zapłaty przedszkola  124 za okres 2022 -  06

 

Numer ewidencyjny  
000001 0,00 zł
000002 27,00 zł
000003 189,00 zł
000004 189,00 zł
000005 180,00 zł
000007 0,00 zł
000008 189,00 zł
000009 90,00 zł
000010 135,00 zł
000011 0,00 zł
000012 135,00 zł
000013 0,00 zł
000016 266,00 zł
000018 153,00 zł
000021 194,00 zł
000023 90,00 zł
000024 153,00 zł
000026 171,00 zł
000027 171,00 zł
000028 205,00 zł
000032 196,00 zł
000033 171,00 zł
000040 288,00 zł
000041 162,00 zł
000043 120,00 zł
000048 230,00 zł
000055 144,00 zł
000057 153,00 zł
000062 241,00 zł
000064 184,00 zł
000065 180,00 zł
000068 144,00 zł
000069 144,00 zł
000070 171,00 zł
000071 81,00 zł
000072 143,00 zł
000075 153,00zł
000076 144,00 zł
000081 229,00 zl
000084 169,00 zł
000085 133,00 zł
000087 180,00 zł
000088 171.00 zł 
000089 135,00 zł
000090 141,00 zł
000094 180,00 zl
000098 222,50 zł
000106 162,00 zł
000109 229,00 zł
000110 248,00 zł
000111 171,00 zł
000112 315,00 zł
000114 180, 00 zł
000115 153,00 zł
000116 204,00 zł
000118 144,00 zł
000121 117,00 zł
000127 135,00 zł
000139 168,00 zł
000140 205,00 zł
000141  
000142 98,00 zł
000143 161,00 zł
000147 239,00 zł
000151 209,00 zł
000152 46,00 zł
000153 243,00 zł
000154 244,00 zł
000156 208,00 zł
000157 225, 00 zł 
000158 124,00 zł
000161 226,00 zł
000162 218,00 zł
000163 148,00 zł
000164 125,50 zł
000166 36,00 zł
000167 156,50 zł
000168 235,00 zł
000169  
000170 32,00 zł
000171 74,00 zł
000172 135,00 zł
000173 143,00 zł
000174 207,00 zł
000175 135,00 zł
000176 192,00 zł
000177 92,15 zł
000179 194,00 zł
000196 214,00 zł
000197 195,00 zł
000198 189,00 zł
000199 124,00 zł
000200 226,00 zł
000201 192,00 zł
000202 213,50 zł
000203 266,00 zł
000204 133,00 zł
000205 127,00 zł
000206 234,00 zł
000207 194,00 zł
000208 224,00 zł
000209 53,00 zł
000210 0,00 zł
000211 256,00 zł
000212 225,00 zł
000215 230,00 zł
000216 152,00 zł
000217 152,00 zł
000218 148,00 zł
000219 199,00 zł
000220 167,00 zł
000221 91,00 zł
000222 148,00 zł
000223 232,00 zł
000224 24,00 zł
000225 180,00 zł
000226 165,00 zł
000227 98,00 zł
000229 250,00 zł
000230 208,00 zł
000231 210,00 zł
000232 248,00zł
000233 179,00 zł
000234 226,00 zł
000236 256,00 zł
000237 214,00 zł
000238 18,00 zł
000239  
000240 165,00 zł
000241 0,00 zl
000242 3,60 zł
000243 103,05 zł
000244  
000245 62,40 zł
000246 0,00 zł
000247 35,60 zł
000248 220,00 zł
000249 117,00 zł
000250 0,00 zł
000251 48,80 zł
000252  
000253 144,00 zł
000254 72,00 zł
000255 0,00 zł

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a                                                 2022-06-03
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2022-05
 
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 0,00 zł
000003 189,00 zł
000004 189,00 zł
000005 135,00 zł
000007 0,00 zł
000008 189,00 zł
000009 277,00 zł
000010 126,00 zł
000011 0,00 zł
000012 108,00 zł
000013 0,00 zł
000016 411,00 zł
000018 180,00 zł
000021 223,00 zł
000023 126,00 zł
000024 99,00 zł
000026 108,00 zł
000027 90,00 zł
000028 189,00 zł
000032 207,00 zł
000033 108,00 zł
000040 153,00 zł
000041 135,00 zł
000043 153,00 zł
000048 235,00 zł
000055 126,00 zł
000057 162,00 zł
000062 219,00 zł
000064 249,00 zł
000065 144,00 zł
000068 180,00 zł
000069 180,00 zł
000070 253,00 zł
000071 135,00 zł
000072 206,00 zł
000075 279,00 zł
000076 153,00 zł
000081 230,00 zł
000084 184,00 zł
000085 226,00 zł
000087 180,00 zł
000088 162,00 zł
000089 162,00 zł
000090 183,00 zł
000094 171,00 zł
000098 200,50 zł
000106 162,00 zł
000109 229,00 zł
000110 273,00 zł
000111 93,00 zł
000112 180,00 zł
000114 162,00 zł
000115 162,00 zł
000116 183,00 zł
000118 135,00 zł
000121 180,00 zł
000127 135,00 zł
000139 309,00 zł
000140 201,00 zł
000141 0,00 zł
000142 238,00 zł
000143 234,00 zł
000147 165,00 zł
000151 199,00 zł
000152 34,00 zł
000153 103,00 zł
000154 259,00 zł
000156 235,00 zł
000157 134,00 zł
000158 195,00 zł
000161 241,00 zł
000162 152,00 zł
000163 198,00 zł
000164 157,00 zł
000166 226,00 zł
000167 357,50 zł
000168 212,00 zł
000169 0,00 zł
000170 56,00 zł
000171 209,00 zł
000172 126,00 zł
000173 214,00 zł
000174 228,00 zł
000175 161,00 zł
000176 220,00 zł
000177 84,50 zł
000179 137,00 zł
000196 220,00 zł
000197 217,00 zł
000198 189,00 zł
000199 205,00 zł
000200 225,00 zł
000201 210,00 zł
000202 184,00 zł
000203 415,00 zł
000204 191,00 zł
000205 250,00 zł
000206 108,00 zł
000207 170,00 zł
000208 204,00 zł
000209 10,50 zł
000210 0,00 zł
000211 263,00 zł
000212 243,00 zł
000215 235,00 zł
000216 212,00 zł
000217 212,00 zł
000218 249,00 zł
000219 175,00 zł
000220 239,00 zł
000221 72,00 zł
000222 233,00 zł
000223 187,00 zł
000224 124,00 zł
000225 156,00 zł
000226 273,00 zł
000227 146,00 zł
000229 228,00 zł
000230 203,00 zł
000231 242,00 zł
000232 269,00 zł
000233 203,00 zł
000234 200,00 zł
000236 243,00 zł
000237 240,00 zł
000238 117,00 zł
000239 57,60 zł
000240 166,80 zł
000241 65,25 zł
000242 111,60 zł
000243 43,25 zł
000244 0,00 zł
000245 192,00 zł
000246 84,00 zł
000247 72,60 zł
000248 254,00 zł
000249 117,00 zł
000250 118,80 zł
000251 113,80 zł
000252 0,00 zł
000253 228,00 zł
000254 72,00 zł
000255 258,00 zł

 

Płatnośći za dyżur wakacyjny sierpień 2022 - dzieci spoza P-124.

Dane do przelewu.

Numer rachunku odbiorcy :                        56 1020 2892 0000 5902 0590 4463

Odbiorca:                                                         Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

                                                                           Samorządowe Przedszkole Nr 124

                                                                           ul. Zwycięstwa 22

                                                                           31-563 Kraków

Zleceniodawca:                                              Imię i nazwisko dziecka

                                                                           adres zamieszkania dziecka

                                                                           z dopiskiem dyżur wakacyjny sierpień 2022

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                                                                2022-05-23
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2022-08
dzieci spoza Samorządowego Przedszkola Nr 124
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 286,00 zł
000002 286,00 zł
000003 220,00 zł
000004 286,00 zł
000005 286,00 zł
000007 308,00 zł
000008 330,00 zł
000009 286,00 zł
000010 220,00 zł
000011 286,00 zł
000012 220,00 zł
000013 308,00 zł
000014 220,00 zł
000015 264,00 zł
000016 220,00 zł
000017 220,00 zł
000018 264,00 zł
000019 308,00 zł
000020 264,00 zł
000021 286,00 zł
000022 286,00 zł
000023 286,00 zł
000024 308,00 zł
000025 308,00 zł
000026 308,00 zł
000027 330,00 zł
000028 308,00 zł
000029 308,00 zł
000030 308,00 zł
000031 220,00 zł
000032 286,00 zł
000033 330,00 zł
000034 190,00 zł
000035 286,00 zł
000036 242,00 zł
000037 308,00 zł
000038 286,00 zł
000039 308,00 zł
000040 286,00 zł
000041 286,00 zł
000042 286,00 zł
000043 308,00 zł
000044 308,00 zł

 

Płatnośći za dyżur wakacyjny sierpień 2022 - dzieci z P-124.

Dane do przelewu.

Numer rachunku odbiorcy :                        56 1020 2892 0000 5902 0590 4463

Odbiorca:                                                         Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

                                                                           Samorządowe Przedszkole Nr 124

                                                                           ul. Zwycięstwa 22

                                                                           31-563 Kraków

Zleceniodawca:                                              Imię i nazwisko dziecka

                                                                           adres zamieszkania dziecka

                                                                           z dopiskiem dyżur wakacyjny sierpień 2022

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                                                                2022-05-23
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2022-08
 dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 124
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 0,00 zł
000003 220,00 zł
000004 220,00 zł
000005 190,00 zł
000007 0,00 zł
000008 220,00 zł
000009 286,00 zł
000010 220,00 zł
000011 0,00 zł
000012 0,00 zł
000013 220,00 zł
000016 308,00 zł
000018 220,00 zł
000021 286,00 zł
000023 0,00 zł
000024 220,00 zł
000026 220,00 zł
000027 220,00 zł
000028 0,00 zł
000032 0,00 zł
000033 0,00 zł
000040 0,00 zł
000041 0,00 zł
000043 0,00 zł
000048 0,00 zł
000055 0,00 zł
000057 220,00 zł
000062 0,00 zł
000064 308,00 zł
000065 220,00 zł
000068 100,00 zł
000069 0,00 zł
000070 308,00 zł
000071 0,00 zł
000072 308,00 zł
000075 220,00 zł
000076 220,00 zł
000081 0,00 zł
000084 0,00 zł
000085 286,00 zł
000087 220,00 zł
000088 170,00 zł
000089 0,00 zł
000090 0,00 zł
000094 220,00 zł
000098 253,00 zł
000106 220,00 zł
000109 187,00 zł
000110 330,00 zł
000111 220,00 zł
000112 0,00 zł
000114 220,00 zł
000115 0,00 zł
000116 0,00 zł
000118 220,00 zł
000121 0,00 zł
000127 0,00 zł
000139 187,00 zł
000140 264,00 zł
000141 0,00 zł
000142 286,00 zł
000143 286,00 zł
000147 308,00 zł
000151 0,00 zł
000152 0,00 zł
000153 0,00 zł
000154 330,00 zł
000156 330,00 zł
000157 0,00 zł
000158 286,00 zł
000161 286,00 zł
000162 204,00 zł
000163 173,00 zł
000164 0,00 zł
000166 308,00 zł
000167 0,00 zł
000168 308,00 zł
000169 0,00 zł
000170 264,00 zł
000171 236,00 zł
000172 0,00 zł
000173 308,00 zł
000174 264,00 zł
000175 175,00 zł
000176 258,00 zł
000177 0,00 zł
000179 286,00 zł
000196 276,00 zł
000197 308,00 zł
000198 220,00 zł
000199 330,00 zł
000200 264,00 zł
000201 286,00 zł
000202 264,00 zł
000203 308,00 zł
000204 242,00 zł
000205 308,00 zł
000206 0,00 zł
000207 0,00 zł
000208 308,00 zł
000209 0,00 zł
000210 0,00 zł
000211 330,00 zł
000212 264,00 zł
000215 0,00 zł
000216 308,00 zł
000217 308,00 zł
000218 308,00 zł
000219 308,00 zł
000220 0,00 zł
000221 0,00 zł
000222 286,00 zł
000223 308,00 zł
000224 0,00 zł
000225 286,00 zł
000226 330,00 zł
000227 308,00 zł
000229 308,00 zł
000230 0,00 zł
000231 286,00 zł
000232 330,00 zł
000233 286,00 zł
000234 264,00 zł
000236 168,00 zł
000237 308,00 zł
000238 0,00 zł
000239 0,00 zł
000240 330,00 zł
000241 209,00 zł
000242 209,00 zł
000243 231,00 zł
000244 0,00 zł
000245 264,00 zł
000246 308,00 zł
000247 330,00 zł
000248 352,00 zł
000249 0,00 zł
000250 264,00 zł
000251 251,00 zł
000252 0,00 zł
000253 0,00 zł
000254 0,00 zł
000255 330,00 zł

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                                      2022-05-04
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2022-04
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 0,00 zł
000003 153,00 zł
000004 153,00 zł
000005 126,00 zł
000007 0,00 zł
000008 126,00 zł
000009 193,00 zł
000010 117,00 zł
000011 0,00 zł
000012 117,00 zł
000013 0,00 zł
000016 180,00 zł
000018 153,00 zł
000021 135,00 zł
000023 126,00 zł
000024 144,00 zł
000026 99,00 zł
000027 135,00 zł
000028 146,00 zł
000032 157,00 zł
000033 153,00 zł
000040 144,00 zł
000041 171,00 zł
000043 0,00 zł
000048 207,00 zł
000055 135,00 zł
000057 333,00 zł
000062 211,00 zł
000064 240,00 zł
000065 144,00 zł
000068 108,00 zł
000069 144,00 zł
000070 140,00 zł
000071 117,00 zł
000072 242,00 zł
000075 135,00 zł
000076 90,00 zł
000081 166,00 zł
000084 106,00 zł
000085 173,00 zł
000087 162,00 zł
000088 144,00 zł
000089 135,00 zł
000090 174,00 zł
000094 153,00 zł
000098 180,50 zł
000106 153,00 zł
000109 215,00 zł
000110 26,00 zł
000111 49,00 zł
000112 162,00 zł
000114 126,00 zł
000115 99,00 zł
000116 190,00 zł
000118 162,00 zł
000121 153,00 zł
000127 126,00 zł
000139 128,00 zł
000140 149,00 zł
000141 0,00 zł
000142 138,00 zł
000143 234,00 zł
000147 177,00 zł
000151 161,00 zł
000152 58,00 zł
000153 148,00 zł
000154 118,00 zł
000156 403,00 zł
000157 78,00 zł
000158 163,00 zł
000161 189,00 zł
000162 112,00 zł
000163 156,00 zł
000164 168,50 zł
000166 226,00 zł
000167 189,00 zł
000168 222,00 zł
000169 0,00 zł
000170 82,00 zł
000171 62,00 zł
000172 153,00 zł
000173 242,00 zł
000174 181,00 zł
000175 39,87 zł
000176 213,00 zł
000177 100,80 zł
000179 97,00 zł
000196 0,00 zł
000197 108,00 zł
000198 153,00 zł
000199 121,00 zł
000200 117,00 zł
000201 182,00 zł
000202 73,50 zł
000203 198,00 zł
000204 0,00 zł
000205 169,00 zł
000206 63,00 zł
000207 192,00 zł
000208 230,00 zł
000209 43,00 zł
000210 0,00 zł
000211 66,00 zł
000212 73,00 zł
000215 207,00 zł
000216 191,00 zł
000217 191,00 zł
000218 275,00 zł
000219 114,00 zł
000220 216,00 zł
000221 68,00 zł
000222 97,00 zł
000223 211,00 zł
000224 116,00 zł
000225 112,00 zł
000226 182,00 zł
000227 202,00 zł
000229 188,00 zł
000230 116,50 zł
000231 108,00 zł
000232 51,00 zł
000233 229,00 zł
000234 205,00 zł
000236 169,00 zł
000237 159,00 zł
000238 18,00 zł
000239 57,60 zł
000240 68,40 zł
000241 114,75 zł
000242 72,00 zł
000243 27,00 zł
000244 0,00 zł
000245 171,00 zł
000246 126,00 zł
000247 41,00 zł
000248 86,40 zł
000249 117,00 zł
000250 99,00 zł
000251 0,00 zł
000252 0,00 zł
000253 117,00 zł
000254 72,00 zł
000255 126,00 zł

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a           2022-04-04
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2022-03
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 0,00 zł
000003 189,00 zł
000004 198,00 zł
000005 189,00 zł
000007 0,00 zł
000008 207,00 zł
000009 90,00 zł
000010 180,00 zł
000011 0,00 zł
000012 135,00 zł
000013 0,00 zł
000016 278,00 zł
000018 198,00 zł
000021 115,00 zł
000023 198,00 zł
000024 189,00 zł
000026 99,00 zł
000027 207,00 zł
000028 224,00 zł
000032 67,00 zł
000033 162,00 zł
000040 108,00 zł
000041 198,00 zł
000043 159,00 zł
000048 248,00 zł
000055 189,00 zł
000057 162,00 zł
000062 189,00 zł
000064 260,00 zł
000065 162,00 zł
000068 198,00 zł
000069 99,00 zł
000070 263,00 zł
000071 90,00 zł
000072 203,00 zł
000075 162,00 zł
000076 171,00 zł
000081 212,00 zł
000084 271,00 zł
000085 206,00 zł
000087 189,00 zł
000088 153,00 zł
000089 81,00 zł
000090 151,00 zł
000094 198,00 zł
000098 235,50 zł
000106 153,00 zł
000109 172,00 zł
000110 166,00 zł
000111 155,00 zł
000112 207,00 zł
000114 189,00 zł
000115 171,00 zł
000116 233,00 zł
000118 153,00 zł
000121 153,00 zł
000127 207,00 zł
000139 179,00 zł
000140 245,50 zł
000141 0,00 zł
000142 248,00 zł
000143 237,00 zł
000147 293,00 zł
000151 130,00 zł
000152 189,00 zł
000153 96,00 zł
000154 224,00 zł
000156 161,00 zł
000157 179,00 zł
000158 265,00 zł
000161 234,00 zł
000162 92,00 zł
000163 199,00 zł
000164 136,50 zł
000166 260,00 zł
000167 157,50 zł
000168 260,00 zł
000169 0,00 zł
000170 31,00 zł
000171 158,00 zł
000172 198,00 zł
000173 178,00 zł
000174 276,00 zł
000175 238,00 zł
000176 241,00 zł
000177 92,80 zł
000179 141,00 zł
000196 0,00 zł
000197 271,00 zł
000198 207,00 zł
000199 437,00 zł
000200 213,00 zł
000201 192,00 zł
000202 181,50 zł
000203 278,00 zł
000204 141,00 zł
000205 112,00 zł
000206 207,00 zł
000207 204,00 zł
000208 291,00 zł
000209 73,00 zł
000210 30,50 zł
000211 199,00 zł
000212 257,00 zł
000215 261,00 zł
000216 208,00 zł
000217 208,00 zł
000218 221,00 zł
000219 238,00 zł
000220 239,00 zł
000221 138,00 zł
000222 206,00 zł
000223 186,00 zł
000224 176,00 zł
000225 136,00 zł
000226 178,00 zł
000227 249,00 zł
000229 264,00 zł
000230 244,00 zł
000231 177,00 zł
000232 154,00 zł
000233 237,00 zł
000234 242,00 zł
000236 210,00 zł
000237 172,00 zł
000238 270,00 zł
000239 36,00 zł
000240 28,80 zł
000241 47,25 zł
000242 54,00 zł
000243 0,00 zł
000244 0,00 zł
000245 99,00 zł
000246 63,00 zł
000247 32,00 zł
000248 72,00 zł
000249 81,00 zł
000250 72,00 zł
000251 43,20 zł
000252 0,00 zł
000253 45,00 zł
000254 0,00 zł

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie  31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a              2022-03-02
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2022-02
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 0,00 zł
000003 180,00 zł
000004 180,00 zł
000005 63,00 zł
000007 0,00 zł
000008 99,00 zł
000009 158,00 zł
000010 414,00 zł
000011 0,00 zł
000012 99,00 zł
000013 0,00 zł
000016 185,00 zł
000018 108,00 zł
000021 125,00 zł
000023 117,00 zł
000024 144,00 zł
000026 207,00 zł
000027 135,00 zł
000028 180,00 zł
000032 0,00 zł
000033 45,00 zł
000040 153,00 zł
000041 126,00 zł
000043 160,00 zł
000048 179,00 zł
000055 90,00 zł
000057 117,00 zł
000062 146,00 zł
000064 197,00 zł
000065 72,00 zł
000068 108,00 zł
000069 153,00 zł
000070 238,00 zł
000071 153,00 zł
000072 134,00 zł
000075 135,00 zł
000076 117,00 zł
000081 173,00 zł
000084 179,00 zł
000085 182,00 zł
000087 117,00 zł
000088 81,00 zł
000089 126,00 zł
000090 152,00 zł
000094 180,00 zł
000098 179,50 zł
000106 135,00 zł
000109 204,00 zł
000110 233,00 zł
000111 53,00 zł
000112 135,00 zł
000114 144,00 zł
000115 180,00 zł
000116 327,00 zł
000118 72,00 zł
000121 108,00 zł
000127 108,00 zł
000139 186,00 zł
000140 149,50 zł
000141 0,00 zł
000142 220,00 zł
000143 118,00 zł
000147 223,00 zł
000151 122,00 zł
000152 128,00 zł
000153 165,00 zł
000154 208,00 zł
000156 0,00 zł
000157 147,00 zł
000158 183,00 zł
000161 224,00 zł
000162 52,00 zł
000163 161,00 zł
000164 209,50 zł
000166 170,00 zł
000167 279,00 zł
000168 234,00 zł
000169 0,00 zł
000170 33,00 zł
000171 116,00 zł
000172 126,00 zł
000173 134,00 zł
000174 167,00 zł
000175 164,00 zł
000176 224,00 zł
000177 10,00 zł
000179 181,00 zł
000196 0,00 zł
000197 222,00 zł
000198 144,00 zł
000199 158,00 zł
000200 106,50 zł
000201 136,00 zł
000202 86,50 zł
000203 185,00 zł
000204 8,00 zł
000205 211,00 zł
000206 126,00 zł
000207 91,00 zł
000208 253,00 zł
000209 109,50 zł
000210 84,00 zł
000211 183,00 zł
000212 183,00 zł
000215 179,00 zł
000216 75,00 zł
000217 75,00 zł
000218 186,00 zł
000219 186,00 zł
000220 238,00 zł
000221 103,00 zł
000222 132,00 zł
000223 150,00 zł
000224 92,00 zł
000225 183,00 zł
000226 180,00 zł
000227 175,00 zł
000229 186,00 zł
000230 208,50 zł
000231 29,00 zł
000232 207,00 zł
000233 129,00 zł
000234 210,00 zł
000236 264,00 zł
000237 221,00 zł
000238 108,00 zł

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                                                                2022-02-02
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty
placówki P124 za okres 2022-01
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 90,00 zł
000003 180,00 zł
000004 153,00 zł
000005 63,00 zł
000007 0,00 zł
000008 180,00 zł
000009 181,00 zł
000010 270,00 zł
000011 0,00 zł
000012 36,00 zł
000013 117,00 zł
000016 393,00 zł
000018 171,00 zł
000021 78,00 zł
000023 198,00 zł
000024 117,00 zł
000026 90,00 zł
000027 180,00 zł
000028 135,00 zł
000032 0,00 zł
000033 27,00 zł
000040 81,00 zł
000041 144,00 zł
000043 107,00 zł
000048 139,00 zł
000055 72,00 zł
000057 189,00 zł
000062 95,00 zł
000064 208,00 zł
000065 153,00 zł
000068 99,00 zł
000069 81,00 zł
000070 216,00 zł
000071 99,00 zł
000072 188,00 zł
000075 72,00 zł
000076 99,00 zł
000081 140,00 zł
000084 153,00 zł
000085 228,00 zł
000087 144,00 zł
000088 90,00 zł
000089 117,00 zł
000090 0,00 zł
000094 90,00 zł
000098 212,50 zł
000106 81,00 zł
000109 161,00 zł
000110 245,00 zł
000111 99,00 zł
000112 72,00 zł
000114 171,00 zł
000115 144,00 zł
000116 145,00 zł
000118 45,00 zł
000121 72,00 zł
000127 117,00 zł
000139 105,00 zł
000140 213,50 zł
000141 0,00 zł
000142 159,00 zł
000143 93,00 zł
000147 244,00 zł
000151 173,00 zł
000152 93,00 zł
000153 87,00 zł
000154 182,00 zł
000156 94,00 zł
000157 111,00 zł
000158 114,00 zł
000161 99,00 zł
000162 43,00 zł
000163 184,00 zł
000164 106,00 zł
000166 139,00 zł
000167 123,50 zł
000168 230,00 zł
000169 0,00 zł
000170 63,00 zł
000171 114,00 zł
000172 117,00 zł
000173 191,00 zł
000174 234,00 zł
000175 214,00 zł
000176 126,00 zł
000177 0,00 zł
000179 97,00 zł
000196 0,00 zł
000197 95,00 zł
000198 180,00 zł
000199 289,00 zł
000200 213,50 zł
000201 160,00 zł
000202 156,50 zł
000203 488,00 zł
000204 168,00 zł
000205 241,00 zł
000206 63,00 zł
000207 102,00 zł
000208 204,00 zł
000209 92,50 zł
000210 42,50 zł
000211 182,00 zł
000212 148,00 zł
000215 179,00 zł
000216 312,00 zł
000217 312,00 zł
000218 170,00 zł
000219 134,00 zł
000220 82,00 zł
000221 104,00 zł
000222 55,00 zł
000223 105,00 zł
000224 153,00 zł
000225 216,00 zł
000226 158,00 zł
000227 72,00 zł
000229 86,00 zł
000230 127,50 zł
000231 58,00 zł
000232 245,00 zł
000233 141,00 zł
000234 186,00 zł
000236 194,00 zł
000237 169,00 zł
000238 9,00 zł

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                              2022-01-05
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2021-12
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 90,00 zł
000003 162,00 zł
000004 162,00 zł
000005 54,00 zł
000007 0,00 zł
000008 81,00 zł
000009 0,00 zł
000010 126,00 zł
000011 0,00 zł
000012 108,00 zł
000013 0,00 zł
000016 171,00 zł
000018 126,00 zł
000021 34,00 zł
000023 36,00 zł
000024 153,00 zł
000026 81,00 zł
000027 162,00 zł
000028 23,00 zł
000032 44,00 zł
000033 63,00 zł
000040 63,00 zł
000041 90,00 zł
000043 0,00 zł
000048 83,00 zł
000055 108,00 zł
000057 54,00 zł
000062 69,00 zł
000064 151,00 zł
000065 108,00 zł
000068 117,00 zł
000069 54,00 zł
000070 212,00 zł
000071 45,00 zł
000072 51,00 zł
000075 6,00 zł
000076 63,00 zł
000081 109,00 zł
000084 59,00 zł
000085 158,00 zł
000087 72,00 zł
000088 63,00 zł
000089 27,00 zł
000090 103,00 zł
000094 135,00 zł
000098 104,50 zł
000106 144,00 zł
000109 149,00 zł
000110 193,00 zł
000111 144,00 zł
000112 108,00 zł
000114 18,00 zł
000115 90,00 zł
000116 49,00 zł
000118 72,00 zł
000121 63,00 zł
000127 117,00 zł
000139 37,00 zł
000140 86,00 zł
000141 0,00 zł
000142 144,00 zł
000143 24,00 zł
000147 174,00 zł
000151 112,00 zł
000152 82,00 zł
000153 48,00 zł
000154 115,00 zł
000156 61,00 zł
000157 23,00 zł
000158 100,00 zł
000161 172,00 zł
000162 22,00 zł
000163 124,00 zł
000164 104,50 zł
000166 145,00 zł
000167 0,00 zł
000168 200,00 zł
000169 0,00 zł
000170 11,00 zł
000171 44,00 zł
000172 81,00 zł
000173 51,00 zł
000174 190,00 zł
000175 48,00 zł
000176 75,00 zł
000177 0,00 zł
000179 109,00 zł
000196 0,00 zł
000197 93,00 zł
000198 198,00 zł
000199 70,00 zł
000200 96,00 zł
000201 103,00 zł
000202 95,50 zł
000203 265,00 zł
000204 35,00 zł
000205 200,00 zł
000206 45,00 zł
000207 23,00 zł
000208 192,00 zł
000209 10,50 zł
000210 0,00 zł
000211 116,00 zł
000212 110,00 zł
000215 95,00 zł
000216 126,00 zł
000217 126,00 zł
000218 138,00 zł
000219 170,00 zł
000220 81,00 zł
000221 15,00 zł
000222 144,00 zł
000223 173,00 zł
000224 129,00 zł
000225 158,00 zł
000226 127,00 zł
000227 73,00 zł
000229 148,00 zł
000230 134,50 zł
000231 60,00 zł
000232 141,00 zł
000233 95,00 zł
000234 195,00 zł
000236 142,00 zł

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                                  2021-12-02
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty
placówki P124 za okres 2021-11
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001  
000002 171,00 zł
000003 180,00 zł
000004 180,00 zł
000005 90,00 zł
000007  
000008 180,00 zł
000009 245,00 zł
000010 99,00 zł
000011  
000012 81,00 zł
000013  
000016 238,00 zł
000018 171,00 zł
000021 135,00 zł
000023 126,00 zł
000024 126,00 zł
000026 117,00 zł
000027 126,00 zł
000028 183,00 zł
000032 78,00 zł
000033 90,00 zł
000040 144,00 zł
000041 171,00 zł
000043 32,00 zł
000048 125,50 zł
000055 144,00 zł
000057 153,00 zł
000062 206,00 zł
000064 181,00 zł
000065 162,00 zł
000068 162,00 zł
000069 144,00 zł
000070 223,00 zł
000071 18,00 zł
000072 210,00 zł
000075 127,00 zł
000076 81,00 zł
000081 101,00 zł
000084 170,00 zł
000085 227,00 zł
000087 162,00 zł
000088 153,00 zł
000089 63,00 zł
000090 192,00 zł
000094 171,00 zł
000098 184,00 zł
000106 108,00 zł
000109 182,00 zł
000110 489,00 zł
000111 162,00 zł
000112 99,00 zł
000114 297,00 zł
000115 171,00 zł
000116 205,00 zł
000118 135,00 zł
000121 90,00 zł
000127 135,00 zł
000139 119,00 zł
000140 213,00 zł
000141  
000142 196,00 zł
000143 159,00 zł
000147 254,00 zł
000151 202,00 zł
000152 43,00 zł
000153 159,00 zł
000154 91,00 zł
000156 226,00 zł
000157 143,00 zł
000158 124,00 zł
000161 203,00 zł
000162 116,00 zł
000163 166,00 zł
000164 186,00 zł
000166 216,00 zł
000167 123,50 zł
000168 209,00 zł
000169  
000170 22,00 zł
000171 95,00 zł
000172 153,00 zł
000173 211,00 zł
000174 155,00 zł
000175 150,00 zł
000176 126,00 zł
000177  
000179 200,00 zł
000196 442,00 zł
000197 177,00 zł
000198 180,00 zł
000199 309,00 zł
000200 213,00 zł
000201 179,00 zł
000202 147,50 zł
000203 238,00 zł
000204 100,00 zł
000205 249,00 zł
000206 153,00 zł
000207 114,00 zł
000208 252,00 zł
000209 74,00 zł
000210  
000211 65,00 zł
000212 165,00 zł
000215 143,00 zł
000216 205,00 zł
000217 205,00 zł
000218 219,00 zł
000219 146,00 zł
000220 212,00 zł
000221 83,00 zł
000222 136,00 zł
000223 220,00 zł
000224 134,50 zł
000225 168,00 zł
000226 210,00 zł
000227 170,00 zł
000229 226,00 zł
000230 171,50 zł
000231 179,00 zł
000232 451,00 zł
000233 222,00 zł
000234 122,00 zł
000236 186,00 zł

 

Płatność za miesiąc październik 2021

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                           2021-11-02
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2021-10
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 144,00 zł
000003 189,00 zł
000004 189,00 zł
000005 135,00 zł
000007 0,00 zł
000008 153,00 zł
000009 111,00 zł
000010 180,00 zł
000011 0,00 zł
000012 171,00 zł
000013 0,00 zł
000016 248,00 zł
000018 180,00 zł
000021 168,00 zł
000023 161,00 zł
000024 117,00 zł
000026 117,00 zł
000027 171,00 zł
000028 126,00 zł
000032 123,00 zł
000033 126,00 zł
000040 99,00 zł
000041 162,00 zł
000043 86,00 zł
000048 200,00 zł
000055 189,00 zł
000057 171,00 zł
000062 126,00 zł
000064 223,00 zł
000065 171,00 zł
000068 171,00 zł
000069 153,00 zł
000070 235,00 zł
000071 80,00 zł
000072 22,00 zł
000075 171,00 zł
000076 90,00 zł
000081 180,00 zł
000084 214,00 zł
000085 216,00 zł
000087 133,00 zł
000088 90,00 zł
000089 162,00 zł
000090 175,00 zł
000094 189,00 zł
000098 229,50 zł
000106 189,00 zł
000109 161,00 zł
000110 247,00 zł
000111 72,00 zł
000112 126,00 zł
000114 171,00 zł
000115 180,00 zł
000116 232,00 zł
000118 135,00 zł
000121 162,00 zł
000127 135,00 zł
000139 117,00 zł
000140 201,00 zł
000141 0,00 zł
000142 160,00 zł
000143 91,00 zł
000147 163,00 zł
000151 186,00 zł
000152 176,00 zł
000153 101,00 zł
000154 100,00 zł
000156 229,50 zł
000157 119,00 zł
000158 132,00 zł
000161 175,00 zł
000162 68,00 zł
000163 152,00 zł
000164 198,00 zł
000166 155,00 zł
000167 145,50 zł
000168 237,00 zł
000169 0,00 zł
000170 43,00 zł
000171 115,00 zł
000172 189,00 zł
000173 113,00 zł
000174 192,00 zł
000175 127,00 zł
000176 163,00 zł
000177 0,00 zł
000179 157,00 zł
000196 232,00 zł
000197 144,00 zł
000198 189,00 zł
000199 221,00 zł
000200 190,00 zł
000201 277,00 zł
000202 152,00 zł
000203 224,00 zł
000204 215,00 zł
000205 254,00 zł
000206 162,00 zł
000207 124,00 zł
000208 270,00 zł
000209 82,50 zł
000210 20,50 zł
000211 141,00 zł
000212 108,00 zł
000215 230,00 zł
000216 200,00 zł
000217 200,00 zł
000218 174,00 zł
000219 37,00 zł
000220 217,00 zł
000221 32,00 zł
000222 169,00 zł
000223 159,00 zł
000224 63,00 zł
000225 221,00 zł
000226 237,00 zł
000227 229,00 zł
000229 247,00 zł
000230 210,00 zł
000231 187,00 zł
000232 197,00 zł
000233 104,00 zł
000234 244,00 zł
000236 244,00 zł

 

Płatność za miesiąc wrzesień 2021

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie                                                                     2021-10-01                                                                      
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9a
 
Zestawienie imienne kwot do zapłaty placówki P124 za okres 2021-09
Numer ewidencyjny Kwota do zapłaty
000001 0,00 zł
000002 153,00 zł
000003 198,00 zł
000004 198,00 zł
000005 198,00 zł
000007 0,00 zł
000008 189,00 zł
000009 76,00 zł
000010 159,00 zł
000011 0,00 zł
000012 198,00 zł
000013 0,00 zł
000016 186,00 zł
000018 143,00 zł
000021 82,00 zł
000023 0,00 zł
000024 97,00 zł
000026 101,00 zł
000027 174,00 zł
000028 131,00 zł
000032 155,00 zł
000033 162,00 zł
000040 90,00 zł
000041 180,00 zł
000043 87,00 zł
000048 221,50 zł
000055 144,00 zł
000057 81,50 zł
000062 207,00 zł
000064 262,00 zł
000065 79,00 zł
000068 9,00 zł
000069 117,00 zł
000070 258,00 zł
000075 45,00 zł
000076 36,00 zł
000081 10,00 zł
000084 135,00 zł
000085 215,00 zł
000088 144,00 zł
000089 108,00 zł
000090 140,00 zł
000094 129,00 zł
000098 234,00 zł
000106 189,00 zł
000109 217,00 zł
000110 268,00 zł
000111 144,00 zł
000112 189,00 zł
000114 133,00 zł
000115 180,00 zł
000116 154,00 zł
000118 99,00 zł
000121 90,00 zł
000127 171,00 zł
000139 177,00 zł
000140 220,50 zł
000141 0,00 zł
000142 184,00 zł
000143 145,00 zł
000147 202,00 zł
000151 242,00 zł
000152 104,00 zł
000153 92,00 zł
000154 0,00 zł
000156 126,50 zł
000157 109,00 zł
000158 215,00 zł
000161 29,00 zł
000162 61,00 zł
000163 185,00 zł
000164 230,00 zł
000166 150,00 zł
000167 93,50 zł
000168 225,00 zł
000169 89,00 zł
000170 88,00 zł
000171 0,00 zł
000172 198,00 zł
000173 38,00 zł
000174 193,00 zł
000175 112,00 zł
000176 2,00 zł
000177 188,00 zł
000179 220,00 zł
000196 212,00 zł
000197 207,00 zł
000198 198,00 zł
000199 238,00 zł
000200 179,00 zł
000201 220,00 zł
000202 211,00 zł
000203 187,00 zł
000204 165,00 zł
000205 193,00 zł
000206 126,00 zł
000207 131,00 zł
000208 287,00 zł
000209 41,50 zł
000210 31,00 zł
000211 78,00 zł
000212 206,00 zł
000215 257,00 zł
000216 246,00 zł
000217 246,00 zł
000218 217,00 zł
000219 94,00 zł
000220 238,00 zł
000221 35,00 zł
000222 192,00 zł
000223 205,00 zł
000224 32,50 zł
000225 134,00 zł
000226 101,00 zł
000227 189,00 zł
000229 166,00 zł
000230 223,00 zł
000231 155,00 zł
000232 148,00 zł
000233 160,00 zł
000234 137,00 zł
000236 178,00 zł

 

Archiwum opłat za przedszkole.

Wrzesień

Październik

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22

tel:
12-414 37 42

e-mail: p124@mjo.krakow.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.