WP_20170510_08_05_51_Pro
WP_20170510_08_07_34_Pro
WP_20170510_08_07_46_Pro
WP_20170510_08_08_58_Pro
WP_20170510_08_09_27_Pro
WP_20170510_08_08_02_Pro

Samorządowe Przedszkole 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22
tel: 12 414 37 42

e-mail: p124@mjo.krakow.pl

O nas

                                                                                                     

Przedszkole nasze mieści się w wolnostojącym piętrowym budynku otoczonym ogrodem, dużym placem zabaw,  w pobliżu lasu. Posiada 6 sal dydaktycznych z przyległymi łazienkami dostosowanymi do wieku dzieci.

Dodatkowo placówka dysponuje salą rytmiczną, stołówką, gabinetem specjalistycznym, dzięki czemu zapewniamy potrzebującym dzieciom kompetentną opiekę logopedyczną i psychologiczną.

W pracy pedagogicznej realizujemy podstawę programową i zatwierdzone programy wychowania przedszkolnego.

 

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić i jak
postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat..."

Robert Fulghum

 

"Każdy człowiek jest liściem wielkiego drzewa świata. Drzewo – to oczywiście cała ludzkość, a to, jak ono wygląda, zależy od każdego, nawet od najdrobniejszego liścia"

Verena Kast

 

Nasze Przedszkole czynne jest w bardzo dogodnych godzinach, bowiem witamy się z dziećmi już od godziny 6.30 a rozstajemy się z nimi najpóźniej o godzinie 17.30.

 

Bardzo dużą wagę przykładamy w naszym przedszkolu do urozmaiconego, prawidłowego żywienia dzieci zgodnego z normami ilościowymi i jakościowymi. Posiłki są smaczne i zdrowe między innymi dlatego, że codziennie przygotowywane są ze świeżych produktów żywnościowych.

 

Na co dzień w naszym przedszkolu zapewniamy profesjonalną opiekę wychowawczo-edukacyjną każdemu przedszkolakowi. Stosowane są innowacyjne metody i formy pracy z wychowankami, które wspierają rozwój    i wczesną edukację dzieci od trzeciego do szóstego roku życia. Staramy się wspomagać dziecko w jego indywidualnym rozwoju poprzez kreatywne rozwijanie jego potencjału twórczego oraz wiary we własne siły i możliwości. W atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa tworzymy każdemu wychowankowi warunki umożliwiające osiągnięcie „gotowości szkolnej” i bezstresowe przekroczenie progu pierwszej klasy w szkole.

 

Na terenie przedszkola prowadzone są liczne zajęcia dodatkowe takie jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec towarzyski oraz zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych. Prowadzimy również efektywną naukę języka angielskiego, która przybiera postać zabawy i jest znakomicie akceptowana przez dzieci. Nasi wychowankowie mogą również brać udział w lekcjach religii. Przedszkolaki zachęcane są do udziału w licznych konkursach, przeglądach i turniejach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe miasta Krakowa. Na terenie naszego przedszkola odbywają się również zajęcia dodatkowe prowadzone przez instruktorów z Katolickiego Domu Kultury przy ul. Bobrowskiego.

W ciągu całego roku organizowane są liczne wycieczki piesze i autokarowe a także wyjścia na koncerty, spektakle, wystawy i warsztaty edukacyjne. Nasi wychowankowie mają zatem możliwość zapoznania się z szeroko pojętą kulturą poprzez wizyty w teatrze, operetce, filharmonii i wielu muzeach krakowskich. Poprzez osobisty kontakt dzieci z historią, kulturą, sztuką i przyrodą naszego regionu staramy się przekazać im poszerzoną wiedzę o regionie krakowskim. Program ten realizowany jest w oparciu o treść autorskiego projektu naszego przedszkola pt. „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”.

 

Wobec rodziny nasze Przedszkole stara się pełnić funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Pomagamy rodzicom (opiekunom) w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej między innymi dzięki funkcjonującemu w naszym Przedszkolu Ośrodkowi Psychologiczno-Pedagogiczno-Logopedycznemu. Na bieżąco przekazujemy wszelkie informacje o postępach dziecka i uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w danej grupie wiekowej. Rodziców i członków rodziny naszych wychowanków zapraszamy na zajęcia otwarte i warsztaty oraz wystawy prac plastycznych, technicznych     i różnego rodzaju wernisaże. Przez cały rok szkolny rodzice mogą brać udział w organizowanych w naszym Przedszkolu uroczystościach a także zebraniach grupowych z udziałem zaproszonych gości. Jesteśmy zawsze otwarci na opinie   i sugestie, dlatego rodzice naszych milusińskich mają możliwość wyrażania opinii i oceny pracy Przedszkola poprzez prowadzone ankiety, rozmowy indywidualne z nauczycielami oraz Dyrektorem, tak aby stale podnosić jakość pracy placówki. We wrześniu rodzice najmłodszych przedszkolaków mają możliwość przebywania ze swoimi pociechami w sali zabaw tak aby ich adaptacja w nowym otoczeniu przebiegała bez zbędnych stresów. W przypadku wychowanków grupy zerowej rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji o doborze podręczników, które wykorzystywane będą w pracy z dziećmi w ciągu roku szkolnego.

 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22

tel:
12 414 37 42

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.