WP_20170510_08_05_51_Pro
WP_20170510_08_07_34_Pro
WP_20170510_08_07_46_Pro
WP_20170510_08_08_58_Pro
WP_20170510_08_09_27_Pro
WP_20170510_08_08_02_Pro

Samorządowe Przedszkole 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22
tel: 12-414 37 42
e-mail:  p124@enic.pl

Misja i wizja

                                                  Misja placówki 

              Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem        

                                    się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować,   

                                     współżyć z  innymi,  patrzeć, odczuwać,  myśleć, marzyć  i

                                    wyobrażać sobie lepszy   świat...

                                                                                                           Robert Fulghum

                                                        "All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten",

                                                                       Villard Books, New York 1988

NASZĄ MIJSĄ JEST: 

    Zapewnienie dziecku możliwości poznawania i rozumienia siebie oraz otaczającego go świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni.  Stwarzanie atmosfery akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności i rozwija swoją osobowość. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.   Uczenie tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.  Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Tworzenie każdego dnia warunków do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku. Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolne. Oferowanie pomoc psychologicznej, logopedycznej i korekcyjnej.

WIZJA PLACÓWKI

           Idea naszych działań koncentruje się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności ruchowej, werbalnej, plastycznej, muzycznej i teatralnej. Stosowanie aktywnych metod pracy, umożliwianie kontaktu ze sztuką, rozwijanie takich cech jak: samodzielność, śmiałość, otwartość, kreatywność, wrażliwość i tolerancja – jest naszym najważniejszym priorytetem  w rozwoju dzieci. Nasza placówka jest otwarta na potrzeby i zainteresowania dziecka. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, zgodnie ze sobą i środowiskiem. W przedszkolu panuje pozytywny klimat emocjonalny, wychowankowie dobrze się w nim czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, bezpiecznym otoczeniu. Jesteśmy placówką szanującą tradycje regionalne i patriotyczne, kształtującą  u wychowanków poczucie przynależności lokalnej, narodowej i europejskiej. Promujemy i propagujemy zachowania proekologiczne, zgodne z potrzebami otaczającego nas środowiska przyrodniczego.

 

                                      

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22

tel:
12-414 37 42

e-mail: p124@enic.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.