WP_20170510_08_05_51_Pro
WP_20170510_08_07_34_Pro
WP_20170510_08_07_46_Pro
WP_20170510_08_08_58_Pro
WP_20170510_08_09_27_Pro
WP_20170510_08_08_02_Pro

Samorządowe Przedszkole 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22
tel: 12-414 37 42
e-mail:  p124@enic.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie"

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019  dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r. (plik do pobrania).

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Do Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego przedszkola nr 124 jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przyjmowani są kandydaci urodzeni w latach: 2015,2014, 2013, 2012.
Dzieci urodzone w roku 2012 objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Przedszkola.
Składanie wniosków wraz z załącznikami  potwierdzającymi Kryteria przez rodziców/ opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego przedszkola nr 124 w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się od 1 marca do 30 marca 2018 r. do godz. 16:00.
Wnioski przyjmujemy w sekretariacie przedszkola według poniższego harmonogramu:
codziennie w godz. od 8:00 do 15:00
oraz w poniedziałki do godz. 17:00
Wnioski dostępne będą:
W sekretariacie przedszkola.
Kryteria przeprowadzone w tabelach poniżej mają różną wartość, którą się sumuje.
Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych. Wymagane  dokumenty winne być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej z zgodność z oryginałem przez rodzica opiekuna prawnego kandydata.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte  w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym
Szczegółowych informacji i odpowiedzi n wszelkie pytania  i wątpliwości rodziców można zasięgnąć u Dyrektora Przedszkola – nr tel. 12/ 414 37 42.
Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca 2018 br. na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formiko.pl dostępne będą : szczegółowe  zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów”0”) przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.
 
 
Kryteria główne Tabela 1 - plik do pobrania
Kryteria dodatkowe Tabela 2 - plik do pobrania
 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22

tel:
12-414 37 42

e-mail: p124@enic.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.