WP_20170510_08_05_51_Pro
WP_20170510_08_07_34_Pro
WP_20170510_08_07_46_Pro
WP_20170510_08_08_58_Pro
WP_20170510_08_09_27_Pro
WP_20170510_08_08_02_Pro

Samorządowe Przedszkole 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22
tel/fax 12-414 37 42
e-mail:  p124@enic.pl

ZASADY REKRUTACJI

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH - O WOLNYCH MIEJSCACH W PPZEDSZKOLACH NIESAMORZĄDOWYCH

  Informacja zamieszczona jest na stornach Portalu Edukacyjnego w zakładce Rekrutacja oraz w Aktualnościach: http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/210746,1812,komunikat,informacja_o_wolnych_miejscach_w_przedszkolach_publicznych_niesamorzadowych.html

 

UWAGA RODZICE!

W dniu 08 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 

W dniach od 09 czerwiec - 22 czerwiec 2017 r. – odbywać się będzie podpisywanie umów przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej placówce.

W naszym przedszkolu umowy podpisujemy:

codziennie (z wyłączeniem 12 i 16 czerwca 2017 r.)

  codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz

        w poniedziałki w godzinach od 11:00do 17:00 

dodatkowo 22.06.2017 r (czwartek) od 8:00 do 17:00

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Wnioski o przyjęcie do przedszkola można składać   

w dniach

od 18 kwietnia 2017 r. do 08 maja 2017 r.

        codziennie w godzinach od 800 do 1400 oraz

        w poniedziałki w godzinach od 1100do 1700 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2017/2018 zostaną opublikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl

Serwis rekrutacyjny uruchomiony zostanie

18 kwietnia 2017 r. o godzinie 900.

 

UWAGA RODZICE

dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w naszej placówce w roku szkolnym 2017/2018

od dnia 18 kwietnia 2017 r.

prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu

w celu podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola w przyszłym roku szkolnym

 

 

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.
 

SZANOWNI   RODZICE
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 znajdą Państwo na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa w zakładce Rekrutacja do przedszkola.
http://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

 

UWAGA RODZICE DZIECI 6-LETNICH

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (wprowadzoną ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 08.12.2016 r. poz. 1985) od 1 stycznia 2017 r. zniesiona zostaje możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LXII/1374/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. określiła wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach będą ponosić tylko opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 

 

 

 

 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22

tel/fax
12-414 37 42
tel. kom. 660-637-267

e-mail: p124@enic.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.