WP_20170510_08_05_51_Pro
WP_20170510_08_07_34_Pro
WP_20170510_08_07_46_Pro
WP_20170510_08_08_58_Pro
WP_20170510_08_09_27_Pro
WP_20170510_08_08_02_Pro

Samorządowe Przedszkole 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22
tel/fax 12-414 37 42
e-mail:  p124@enic.pl

Dyżur wakacyjny

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie lipiec-sierpień 2017 r.

Dyżur wakacyjny lipiec 2017 zapisy dla dzieci spoza naszego przedszkola.

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu dyżur wakacyjny odbędzie się w miesiącu lipiec 2017 r. Zapisy na dyżur wakacyjny dla dzieci spoza przedszkola prowadzone są w terminie od 08 do 10 maja 2017 r. w godzinach pracy sekretariatu:

poniedziałek 8:00 - 17:00

wtorek - piątek 8:00 - 14:00

O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność złożenia karty zapisu przy zachowaniu zasady pierwszeństwa przyjęcia dzieci zapisywanych powyżej 5 godzin bezpłatnego nauczania i wychowania.

Karta zapisu powinna być ostemplowana przez przedszkole, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 w pkt.8 „ dziecko uczęszcza do ……”

Podpisywanie umów z rodzicami odbywać się będzie w sekretariacie przedszkola od 11 do 15 maja 2017 r. w godzinach pracy sekretariatu:

poniedziałek 8:00 - 17:00

wtorek - piątek 8:00 - 14:00

Nie podpisanie umowy w w/w terminie skutkuje skreśleniem z listy dzieci zapisanych na dyżur.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego w terminie:

- do dnia 25 czerwca 2017 r. i okazaniu dowodu wpłaty w pierwszym dniu korzystania z przedszkola.

Brak wpłaty w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca dla dziecka w przedszkolu dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

 

Dyżur wakacyjny

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu dyżur wakacyjny odbędzie się w miesiącu

 -  lipiec 2017 r.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola

w dniach od 03 .04. 2017 r. do 14 .04. 2017 r.

 

W dniach od 19.04.2017 r. do 28.04.2017 r. będą podpisywane z rodzicami dzieci zgłoszonych na dyżur

aneksy do umowy dotyczące korzystania z dyżuru.

Nie podpisanie aneksu jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru.

Dzieci spoza naszego przedszkola, w miarę wolnych miejsc, będzie można zgłaszać od 08.05.2017 r.

w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 17:00

wtorek - piątek 8:00 - 14:00

 


Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie lipiec - sierpień 2017 r.

Zgodnie z art. 20a ust.2 ustawy o systemie oświaty

„o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas pierwszych, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7w trakcie roku szkolnegodecyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu”.

 

Do przedszkola w miesiącu wakacyjnym (lipiec lub sierpień), w którym przedszkole pracuje będą przyjmowane dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola na podstawie  wyżej przytoczonego zapisu ustawy. Dyrektor podpisuje z rodzicami dzieci aktualnie uczęszczającymi do przedszkola aneks do obowiązującej umowy. Po podpisaniu aneksów dyrektor ustala liczbę oddziałów funkcjonujących w przedszkolu w  wskazanym przez organ prowadzący miesiącu.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22

tel/fax
12-414 37 42
tel. kom. 660-637-267

e-mail: p124@enic.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.